Ok, det här är alltså som en blandning av soloäventyr och wiki. Spelaren befinner sig i en serie situationer och får välja en av ett antal utvägar från varje situation. Om en situation inte har några utvägar är det en slutsituation. En slutsituation innebär att spelaren har vunnit eller förlorat eller ngt. I det läget får hen klicka till startsidan.
I varje fall, det som är wikigt är att uppsättningen utvägar från en situation inte är statisk utan spelare kan välja att lägga till utvägar istället för att ta ngn befintlig.
Så, gå nu till Värdshuset och välj ett uppdrag eller ngt.